Loading Evenemang
  • This evenemang has passed.

Mot den digitala arbetsplatsen – från vision till praktik: Malmö

Våra digitala arbetsmiljöer är ofta allt annat än väl fungerande. De är komplexa, fragmenterade, inflexibla och inkonsekvent utformade med dålig användbarhet och en massa redundans i funktionalitet och information. Detta försvårar för den enskilde medarbetaren att utföra sitt arbetet. Det skapar också stress och ohälsa och minskar medarbetarens engagemang för sitt arbete och den organisation denne arbetar för. Följden blir ett slöseri av tid och resurser, men även ökad stress och bristande engagemang som minskar medarbetarens fokus och motivation och ökar frånvaron. Sammantaget leder allt detta till minskad effektivitet och produktivitet på såväl individuell och organisatorisk nivå. Inga organisationer har i längden råd med detta och ska de lyckas med digitaliseringen av sin verksamhet måste de göra något åt detta. Nu.

Oscar Berg och Henrik Gustafsson författar en bok som ger din organisation ett praktiskt och pragmatiskt angreppssätt och metod för hur man kan åtgärda problemen i den digitala arbetsmiljön. Det handlar om att medvetet utforma en digital arbetsplats som sätter användaren i centrum och samtidigt ser till att den hänger ihop som en helhet.

Under denna workshop introducerar en av författarna, Oscar Berg, dig till detta angreppssätt och metod. Med hjälp av praktiska verktyg får du testa hur du kan tillämpa det på din egen organisation och digitala arbetsmiljö.

September 01 2016

Details

Date: September 1, 2016
Time: 13:00 - 16:00
Evenemang Categories:

Venue

Malmö/Lund

Sverige

Organizer

Intranätverk
Phone: 073-6889353
Email:
Website: Visit Organizer Website
0b3e14f8a4206f2a354da82d102ca544mmmmmmmmmmmmmmmmmmm