Boken “Intranät som skapar värde” släppt idag

– många kända profiler bland författarna

Till sist har det kommit en ny bok om intranät och digitala arbetsplatser – på svenska. Ett intranät kan leverera mycket värde och vara till stor nytta för medarbetarna i en organisation, och just därför är det väsentligt att underlätta för ett kunskapsutbyte som främjar utvecklingen i ämnet. Denna bok är vårt bidrag till ökad förståelse, kunskapsbildning och nya insikter om intranät. Syftet är att ge dig en guide till hur ett modernt och värdeskapande intranät skapas – inte minst genom en kontinuerlig förvaltning. Boken beskriver organisationers digitalisering, värdet av att intranätet erbjuder god service och hur du genom att mäta och analysera får reda på vilka tjänster som är användbara och nyttiga.

Intranät som skapar värde: OmslagMed konferensen Intranätverk som gemensam nämnare har bokens redaktör Kristian Norling samlat ett flertal experter inom intranät som alla har bidragit med var sitt kapitel till boken “Intranät som skapar värde”.

Med innehåll som berör samtliga som jobbar med intranät hoppas man heja på de som jobbar med den mest otacksamma webbplatsen – den som ska stödja den egna personalen, det vill säga intranätet.

Några av bokens författare berättar

Kristian Norling, bokens redaktör:
– Ett intranät kan leverera mycket värde och vara till stor nytta för både medarbetare och organisationer. Boken är vårt bidrag till kunskapen om intranät, helt enkelt en guide till ett värdeskapande intranät!

Nils-Erik Gustafsson:
– En utmaning är att skapa intressant och aktuellt innehåll för intranätets användare, och där kan användarna själva vara en värdefull resurs. Likt en trädgård kräver ett intranät omvårdnad och skötsel. Hur denna omvårdnad görs tycker jag att vi gemensamt fått ihop bra genom bokens olika delar.

Pierre Du Rietz:
– Är det rimligt att bara 44 procent av intranät användarna ger sitt intranät godkänt? Och att bara 47 procent av intranätansvariga tycker att deras ledning prioriterar intranäten? Hur skapas effektiva intranät som ger ett värde för organisationen och en nytta för användarna? Det och mycket mer ger boken svar på.

Om boken

Kapitel som ingår i första upplagan är:

  • Hur mår Sveriges intranät?, Pierre Du Rietz
  • Intranätets roll i den digitala transformeringen, Oscar Berg
  • Service är intranätets strategi, Fredrik Wackå
  • Intranät som gör skillnad, Ingrid Domingues
  • Intressenthantering i intranätprojekt – en central framgångsfaktor, Sara Redin
  • Engagera intranätets användare!, Nils-Erik Gustafsson
  • Kom igång med intranätanalys, Marcus Österberg
  • Organiseringsprinciper för intranät, Fredric Landqvist
  • Ett bra intranätsök (hur är det möjligt?), Kristian Norling

Boken finns publicerad som e-bok (pdf och ePUB), tryckt bok kommer den 19 maj. E-boken kostar 99 kr (introduktionspris) och finns att köpa sedan ett par timmar tillbaka. Köp eller läs mer om boken.

Vill du veta mer? Kontakta bokens redaktör Kristian Norling på 073-6889353 eller via e-post: kristian@intranatverk.se

Biografi Kristian Norling (Grundare och VD Intranätverk)

Kristian har sedan millennieskiftet ett brinnande intresse för intranät. Med en lång och varierande erfarenhet från webb- och intranätbranschen har han haft roller som infomaster, webmaster, projektledare, IT-strateg och marknadsdirektör. 2013 startade han Intranätverk eftersom han vill bidra till kunskapsbildningen inom intranät. Verksamhetssök (Enterprise Search) och intranät är ämnen som Kristian talar om, med goda omdömen, på konferenser i Europa och USA. Har vid ett par tillfällen kallats ”söknörd”.

Pressbild på Kristian

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

8b0ff93441a397e732bde464e3428b6bUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU