Användarvänlighet i fokus på Vinges intranät

Sandra Thoresson är en aktiv och reslysten trebarnsmamma. På listan över favoritresmål finns bland andra Guatemala, Nya Zeeland och Island. Sandra ansvarar för advokatfirman Vinges intranät och fick i år motta WSA-priset för bästa intranät 2013. I den här intervjuartikeln delar hon med sig av sin kunskap om intranät och sina tankar kring utvecklingen i branschen.

Hur kommer det sig att du började arbeta med intranät?

Det hela började när jag som student gjorde min praktik på Ericsson och fick i uppdrag att hjälpa dem med att förbättra deras intranät. Då fick jag upp ögonen för kraften i ett intranät och har sedan dess arbetat med det i olika former. De senaste sex åren på advokatfirman Vinge.

Vad skulle du säga är det roligaste med intranät?

Möjligheten att utveckla och effektivisera arbetsprocesser och flöden för att på så sätt underlätta för de anställda i deras vardag.

Kan du dela med dig av en framgångsfaktor i ditt arbete med intranät?

Att komma ut i verksamheten. Genom intervjuer och användarstudier får vi en tydlig bild av hur intranätet används, dess eventuella brister samt utvecklingsområden. En positiv bieffekt är dessutom att vi samtidigt kan utbilda de vi träffar vilket i sig ökar den upplevda användarvänligheten.

Vilken är den främsta utmaningen i arbetet med intranät i dagsläget?

Det finns alltid utmaningar när det kommer till användarvänlighet. Det arbetet blir aldrig klart utan kan ständigt förbättras. Just nu arbetar vi aktivt med att förbättra sökfunktionaliteten samt utöka vår projektdatabas till att täcka fler typer av projekt.

Du fick nyligen motta WSA-priset för bästa intranät 2013 – kan du berätta lite om det?

WSA är ett pris som delas ut årligen på en festlig gala till bästa intranät, e-handel, mobil/app med mera. Det som gör priset extra intressant är att det är användarna och inte en jury som utser vinnarna vilket innebär att det är baserat på faktisk funktionalitet.

Hur kändes det att vinna priset?

Hedrande och väldigt kul samt ett bevis på att vi på Vinge jobbar åt rätt håll.

Du ingår i IntraTeams professionella nätverksgrupper – varför har du valt att bli medlem?

Nätverksgrupperna ger mig ett professionellt nätverk som är både inspirerande och möjliggör ett kunskapsutbyte i min roll som intranätansvarig.

Vad betyder det för dig i ditt arbete?

Det vidgar mina vyer och ger inspiration och handfasta tips för hur jag kan utveckla strategier och funktioner för att öka användarnyttan i det egna intranätet.

Om vi till sist blickar framåt i tiden – vilka trender ser du inom framtidens intranät?

Nu närmast mobilt där gränserna suddas ut och användarna kommer att kräva samma funktionalitet mobilt som stationärt. Sedan pratar man i dag allt mer om den digitala arbetsplatsen än intranät och det är en utveckling jag tror kommer att fortsätta.

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

e2808b79adcdb5d63adc556fcd5aa1c89