Läkare Utan Gränser Företagsvän 2015

10 000 till Läkare Utan Gränser

Som ni alla säkert har märkt har vi under året samlat in 20 kronor till Läkare Utan Gränser per inskickad enkät i samband med våra konferenser. Tack vare er villighet att dela med er av era åsikter både före och efter Intranätverk har vi fått in ett totalbelopp på 4780 kronor, vilket motsvarar 239 inskickade enkäter.

Precis som utlovat bidrar vi på Intranätverk med en lika stor summa, och för att göra det hela lite snyggare har vi avrundat totalsumman uppåt. Detta betyder att vi tillsammans stödjer Läkare Utan Gränser med hela 10 000 kronor. En fantastisk gåva som kommer att göra mycket gott i kampen för mångas vällevnad!

Gåvobeloppet på 10 000 kronor betyder också att Intranätverk blir Företagsvän 2015.

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som har hjälpt både oss och Läkare Utan Gränser i vårt arbete. Och vi hoppas att ni fortsätter fylla i våra enkäter med samma entusiasm i framtiden.

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Under ett år skickar Läkare Utan Gränser ut cirka 2 500 internationella fältarbetare till ca 70 länder där de tillsammans med 30 000 lokalt anställda bedriver verksamheten i fält. 1999 tilldelades Läkare Utan Gränser Nobels fredspris.

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

10715fd8511fce82b13c29b7824f476bnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn